Featured media

The wild duck 01/25

Latest news

UvA updatet internationaal beleid

August 22, 2017

De internationale ontwikkeling die de UvA de laatste jaren doormaakte, vroeg om een aanpassing van de internationaliseringsstrategie. Die is er nu. De aangepaste doelstellingen en acties zijn te lezen in het geactualiseerde Strategisch Kader Internationalisering dat onlangs is vastgesteld door het College van Bestuur.

Read more