Featured media

The wild duck 01/25

Latest news

Alexander Rinnooy Kan ontvangt eredoctoraat van Tilburg University

November 16, 2017

Tilburg University heeft prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, universiteitshoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de UvA, Eerste Kamerlid en oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, een eredoctoraat toegekend. Rinnooy Kan ontving het bijzondere eerbewijs donderdag 16 november tijdens het 18de lustrum op de Dies Natalis van de Tilburgse universiteit.

Read more