Featured media

The wild duck 01/25

Latest news

Wat moeten staten doen om foltering, dodingen en genocide te voorkomen?

February 23, 2017

Staten zijn verplicht om grove mensenrechtenschendingen te voorkomen, soms ook als de schendingen buiten hun grondgebied plaatsvinden. Maar de inhoud van deze verplichtingen is op bepaalde vlakken behoorlijk onderontwikkeld, betoogt jurist Nienke van der Have. Bovendien is de effectiviteit van genomen maatregelen in de praktijk soms twijfelachtig en is het onduidelijk wat de juridische gevolgen zijn als er meerdere plichtdragende staten in het s

Read more